Tag: ซื้อขายออนไลน์

ซื้อขายออนไลน์อาจต้องมีการขนส่งทางทะเล

ซื้อขายออนไลน์

การขนส่งทางทะเลหลังจากการซื้อขายออนไลน์มีข้อดีหลายประการนั่นคือสาเหตุที่โหมดการขนส่งหลักสำหรับการค้าระดับโลกคือการขนส่งทางทะเล สินค้าที่ซื้อขายประมาณ 90% บรรทุกโดยเรือ เป็นเวลานานที่การขนส่งทางทะเลเป็นค่าเฉลี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (และในบางกรณีก็มีให้บริการเท่านั้น) สำหรับการค้าขาย ปัจจุบันเรามีเครื่องบินรถไฟรถบรรทุก  แต่ถึงกระนั้นอุตสาหกรรมการเดินเรือก็มีการค้าถึง 90% ของโลก การขนส่งสินค้าคือเลือดแห่งชีวิตของเศรษฐกิจโลก หากไม่มีการขนส่งการค้าระหว่างทวีปการขนส่งวัตถุดิบจำนวนมากและการนำเข้า / ส่งออกอาหารราคาไม่แพงและสินค้าที่ผลิตจะเป็นไปไม่ได้ อะไรคือข้อดีของการขนส่งทางทะเลที่ทำให้การขนส่งสินค้ามีความโดดเด่น ไม่ว่าการขนส่งของคุณจะมีขนาดเท่าใด บริษัท ขนส่งทางทะเลจะรองรับความต้องการของคุณ ตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปด้วยการขนส่งขนาดเล็กซึ่งช่วยให้สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ (คอนเทนเนอร์หนึ่งตู้สามารถบรรจุเบียร์ 10,000 ขวด) การบรรทุกที่มากขึ้นจะทำให้ภาชนะบรรจุทำให้ผู้ขนส่งมีทางเลือกในปริมาณมากที่ไม่มีใครเทียบได้หรือจะขนส่งในเรือพิเศษหากไม่พอดีกับตู้คอนเทนเนอร์ ยิ่งไปกว่านั้นการขนส่งสินค้ายังช่วยให้การขนส่งสินค้าจำนวนมาก: ข้าวโพดน้ำมันหรือ LNG สามารถขนส่งทางเรือได้อย่างง่ายดาย ข้อดีที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการขนส่งทางทะเลคือเรือจะบรรทุกสินค้าทุกประเภทไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม คุณอาจต้องใช้เรือรบหาก บริษัท ของคุณนำเข้าหรือส่งออกวัตถุขนาดใหญ่เนื่องจากเครื่องบินโดยทั่วไปไม่สามารถขนส่งสินค้าดังกล่าวได้ และถ้าเป็นเช่นนั้นราคาของการขนส่งจะสูงมาก